Privacy Statement

Deze Privacy Statement geldt voor iedereen die de website www.rightspirits.be bezoekt.

Beheer
De website www.rightspirits.be staat onder beheer van Right Spirits BE B.V.

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.rightspirits.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Rightspirits.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Rightspirits.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Rightspirits.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Gegevens van klanten
Gegevens die door de klant verstrekt worden kan Rightspirits.com voor de volgende doeleinden gebruiken: Het verwerken van de bestelling. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Rightspirits.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant. Gegevens die door de klant aan Rightspirits.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan Rightspirits.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Rightspirits.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Rightspirits.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Cookies
Rightspirits.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Rightspirits.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Disclaimer
Rightspirits.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

{{ message }}